I Kristallkulan och i Backspegeln

Hur började det för mig?

Jag har inspirerats till att bli samlare av min mor.
Hon hade fiskaffär och samlade silvermynt redan under krigsåren. I England präglades mynt med silver till 1946. Hennes erfarenhet var att guld och silver alltid räckt till ”bröd för dagen”, medan ett lands valuta kan bli mer eller mindre värdelös över en natt, (ex vis Rysslands och Tysklands).

Jag träffade min blivande fru i Benidorm och flyttade till Sverige i mitten på 1960-talet.
Jag upptäckte att Sverige fortfarande hade silver i sina mynt. Detta i kombination med en Engelsk bok ”Check your change” som jag läst letade jag efter motsvarande litteratur i Sverige. När jag inte fann en enkel beskrivning över moderna mynt, väcktes idén till det som nu har vuxit till MYNTGUIDE, MYNTBOKEN och SAMLARBOKEN.
Läs gärna mer i MYNTBOKEN 2010 sid 289-293.

Archie Tonkin Archie Tonkin
Hur kan vi hjälpa Dig?

Det har vuxit fram som ledstjärnan både i vårt arbete i butiken och med MYNTBOKEN (Nr 1, 1971), SAMLARBOKEN (Nr 1, 1991) och MYNTGUIDE (Nr 1, 1969) i alla år. Böckerna har genomsyrats av mottot att på ett så enkelt sätt som möjligt öka kunskapen om vad som finns , hur kvalité bedöms och vad värdet uppskattas till. Hela tiden har ambitionen varit att böckerna skall vara billiga och enkla så att nybörjare skall kunna hitta och förstå. Vi har fått kontakt med många samlare och handlare under alla dessa år. Många har under åren bidragit med förslag till förbättringar av våra böcker. Till vår och våra läsares stora glädje har vi under åren fått hjälp med artiklar av mycket kunniga specialsamlare. Det har varit en av orsakerna till att även mera etablerade samlare har läst och haft nytta av våra böcker. Vi vill självklart säga ett stort tack till alla som hjälpt oss och bidragit till att böckerna har förbättrats genom åren. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete. Genom alla kunder vi varit i kontakt med under våra mer än 40 år i branschen vet vi att böckerna har studerats noga och med nyfikenhet av väldigt många människor. De flesta bibliotek har våra böcker på sina hyllor, ofta med en frekvent utlåning.

Det har sålts ca 2 miljoner böcker genom åren och biblioteken har haft ca 1 miljon utlåningar. Vi är stolta över att kunna ha bidragit till att kunskapen om och intresset för mynt och andra samlarföremål har vuxit under alla dessa år. Till vår stora glädje har vi fått många bevis för att samlarföremål som skulle ha kastats på tippen vid städning efter dödsbon, blivit räddade åt eftervärlden samtidigt som arvingarna har fått ersättning för något som de trott var värdelöst.

Hur går det till hos oss?
När Du kommer till vår butik jobbar vi med samma motto. Vi försöker hjälpa alla oavsett om man vill köpa eller sälja något. Vi är öppna för olika förslag till arbetssätt. Våra kunder består av både erfarna samlare och rena nybörjare. Det vanligaste förfaringssättet är att vi tillsammans med Dig som till exempel har ärvt en mynt- och sedelsamling, går igenom samlingen och visar hur vi bedömer kvalité och vad vi är villiga att betala. Det har visat sig vara ett uppskattat arbetssätt genom åren. De flesta blir faktiskt förvånade över vad till exempel mynt, sedlar och gamla vykort kan vara värda. Vi har under åren sett många kunder som gått hem med mer pengar på fickan än de trott när de kom till vår butik, det känns faktiskt kul även för oss.
Lånekarusellen i västvärlden

Ni som är trogna läsare av MYNTBOKEN har under åren kunnat läsa våra farhågor för den som vi tycker direkt osunda penningpolitik som banker och stater har ställt upp på. De flesta banker i västvärlden och alldeles för många politiker i olika länder har under flera decennier underblåst en osund och oansvarig utlåningspolitik.
Det ser tyvärr ganska mörkt ut i många länders ekonomi .
Man skulle kunna likna allt vid ett gigantiskt kedjebrev.
Det fungerar så länge som nya pengar slussas in i systemet. Många länder har enorma statsskulder efter att ha levt över sina tillgångar i flera decennier. Det är tyvärr inget som går att återställa på några få år. Det kommer att bli kännbart när skulderna skall betalas och självklart kommer det att påverka vanliga människors levnadsstandard. I gamla tider kopplades valören på myntet till sitt metallvärde så att Sveriges tyngsta plåtmynt vägde drygt 19 kilo. Vi hade vår valuta kopplad till guld ända in på 1930-talet. Idag kan man med fog undra över vad som finns bakom de flesta länders ”promise to pay”. Jag höll ett anförande på Rotary i Linköping på 1970-talet med ovanstående framtidsbild. Idag är jag ännu mer övertygad om att vi i västvärlden måste snegla en hel del på Asien. Vi måste både skapa fler jobb och de som jobbar måste arbeta mera för att vi skall kunna betala av våra skulder och inte skicka skulderna vidare till kommande generationer.

Guld och silver

I många länder och för många privatpersoner betraktas guld och silver som hårdvaluta, speciellt när ekonomier vacklar. Just nu har rekordpriser uppnåtts för både guld och silver. Ett tecken i tiden? Silver passerade 9000 kr per kilo och guldet 400 000 kr per kilo nu under hösten 2011. Det är historiskt sett mycket höga prisnivåer. Sedan en tid har flera asiatiska stater köpt guld och stärkt sin guldreserv, medan flera europeiska stater har sålt ur sina reserver.
Vi tror att priset kommer att fortsatt vara högt och till och med stiga mer. Vårt bästa råd blir därför att tänk noga efter innan Ni säljer Ert guld och silver.
Kunskap är makt, läs gärna MYNTBOKEN 2010 sid 294-298 eller sid 198-203 i den betydligt äldre upplagan av MYNTBOKEN från 1974.
I många länder är det ganska vanligt att privatpersoner köper guld och silver för att spara för framtiden, det rekommenderas av banker i flera länder.
Här i Sverige är det sällan som en bank rekommenderar investering i guld eller silver, varför är en berättigad fråga.

Hur investera i intressanta mynt?
Mynt som har både ett numismatiskt värde och ett materiellt värde är självklart bra att köpa. Mynt som finner köpare i flera länder är naturligtvis kloka att investera i. Glöm dock inte att det finns en stor samlarglädje i botten som har ett mycket högt värde även om det inte kan översättas i pengar. Kloka föräldrar uppmuntrar och hjälper sina barn att väcka intresse för att samla mynt. Man får en kul och spännande hobby och kunskap om historia på köpet. Vi kan rekommendera att både Ni själva och Era barn får många trevliga och nyttiga kontakter om Ni blir medlemmar i närmaste myntklubb. Vilka mynt skall man köpa? Det är en fråga som inte är helt enkel att svara på. Det beror bland annat på om köpet bara ses som en värdesäkring eller om det finns ett numismatiskt intresse med i bilden. Vi tror att det är klokt om båda tankarna finns med. Kunskap om hur ett mynts kvalité bedöms och hur prisbilden ser ut är absolut nödvändig om lite större pengar skall satsas på inköp av mynt eller sedlar. Det är viktigt att läsa så mycket som möjligt och besöka auktioner, samlarmässor, mynthandlare och samlarklubbar. Det lönar sig alltid att satsa på hög kvalité. Det kan löna sig att vara lite annorlunda. Många samlar på 1- och 2-kronor, vilket medför att exempelvis 50-öringar glöms bort lite grand. Med sina oftast lägre upplagor finns flera fynd att göra. Samma resonemang kan användas när det gäller lite äldre mynt, exempelvis finns flera prisvärda och intressanta halva riksdalrar som är mycket sällsyntare än de populära riksdalrarna. Det finns intressanta och samlarvärda mynt bland de moderna mynten. Ett bra exempel är den lilla 50-öringen från 1997 som är knepig att hitta. Nickelmynten från 1962 och fram till 1966-67 är inte så vanliga i ocirkulerat skick. 1950-talets mynt är även de en god investering om de håller hög kvalité, inte minst kopparmynten. Bland svenska mynt i kronmyntserien från 1873 och framåt har 2-kronorna alltid varit populära och samlarvärda. OII:s mynt i kvalitet 1+ eller bättre är eftersökta och inte helt lätta att hitta. Järnmynten från de båda världskrigen är underskattade i hög kvalitet. Många har smälts ned och många har förvarats så att de rostat, vilket innebär att de som är kvar med vacker patina i kvalité 01 eller bättre är mycket prisvärda. Nickelmynten från 1920-talet är lite bortglömda och borde betinga ett högre pris när de håller hög kvalité. Bland de äldre svenska mynten sticker naturligtvis Riksdalrarna ut. Under senaste åren har priset gått upp rejält på alla Riksdalrar.
Kopparmynt i hög kvalité har haft ivriga köpare under en längre tid, medan mynten i normalkvalité fått en ökad efterfrågan mycket tack vare nätet. De riktigt gamla mynten från slutet på 900-talet (Olof Skötkonung) och fram till 1500-talet har haft en stark prisutveckling. Med de mycket höga metallpriser som gäller idag har intresset och priset på svenska guldmynt ökat rejält. Våra 5- 10- och 20-kronor är populära samlar- och investeringsobjekt. Även 1000- och 2000-kronorna i guld har rönt ett ökat intresse och därmed handlats till högre priser. Internationellt finns ett stort intresse för guldmynt. Det finns guldmynt från många länder som kan köpas för ett pris som ligger nära det materiella värdet. Österrikiska Dukater, Engelska Souverigns, Sydafrikanska Krügerrand och Amerikanska 20-Dollars för att nämna några. Det finns dessutom givetvis många guldmynt vars samlarvärde vida överstiger det materiella värdet. I Sverige säljs till exempel våra Dukater till priser långt över sitt guldvärde. Ett lite svårare samlarområde är att samla på mynt från tiden före och efter Kristus. Det finns fantastiskt vackra och välpräglade mynt till ett fullt överkomligt pris utgivna av länderna runt medelhavet . Dessa mynt är både materiellt och konstnärligt mycket finare än exempelvis Svenska mynt från slutet av 1500-talet (Johan III). Mynten röner ett stort internationellt intresse, bland annat för den spännande historiska synvinkeln. Funderar man på att köpa dessa mynt bör man lära sig hur kvalité skall bedömas och hur prisnivån ser ut. En god rekommendation kan vara att lära sig mycket om Asiatiska mynt, för att sedan förvärva några exemplar. Det finns många spännande gamla mynt från Asien, inte minst Kinesiska. Med den ökade handel och kapitaltillväxt som sker i Asien torde sällsynta mynt öka i efterfrågan och därmed i pris. Det är nog så att dessa mynt är lite bortglömda här i västvärlden. Skaffa litteratur och börja en spännande kunskapsresa.
Sedlar röner ett ökat intresse. Här i Sverige har en markant ökad efterfrågan medfört att handlarnas lager har krympt och priserna gått upp. God kvalité är även här att
rekommendera. Vassa hörn och ovikta sedlar med klar och fin färg börjar kosta en del redan när de är från 1950-talet. Avslutningsvis vill vi än en gång understryka att börja samla på mynt och sedlar är både roligt, berikande och lönande som hobby.
Vi önskar alla en lyckad skattjakt och kanske vi ses på någon auktion eller samlarmässa i framtiden. Ni är givetvis alla välkomna till vår butik i Ljungsbro utanför Linköping, oavsett om Ni vill sälja, köpa eller byta något.